Bioveiligheidsaudit

Het FAVV vond in het FarmFit platform de ideale tool om de wettelijk verplichte risico-enquête aan te koppelen. Zo ontstond de module Bioveiligheidsaudit. Dankzij deze module kan jij als bedrijfsdierenarts de risico-enquête op een gebruiksvriendelijke, praktische én efficiënte manier uitvoeren. Eenmaal ingevuld hoef je verder niets te doen, want de nodige info wordt automatisch doorgestuurd.

Risico-enquête voor pluimveebedrijven

Op commerciële pluimveebedrijven wordt al jarenlang een bioveiligheidsenquête uitgevoerd. Die vragenlijst kadert in een wettelijke verplichting die opgenomen is in het KB van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza (artikel 3/3). Deze enquête heeft het doel om risico’s op insleep van aviaire influenza te evalueren op de bedrijven. De beste manier om de bioveiligheid op een pluimveebedrijf te evalueren en verbeteren, begint namelijk met een grondige analyse van de risico’s. Om ervoor te zorgen dat de bedrijfsdierenarts de risico-evaluatie op een gebruiksvriendelijke, praktische en efficiënte manier kan uitvoeren, werd deze risico-evaluatie sinds 1 december 2023 op het FarmFit platform ter beschikking gesteld.

Het is ten zeerste aanbevolen om na het invullen van deze enquête een actieplan op te stellen. Door deze actiepunten op te volgen, tillen veehouder en dierenarts de bioveiligheid van het pluimveebedrijf naar een hoger niveau.

Risico-enquête voor varkensbedrijven

Het koninklijk besluit van 18 juni 2014 met maatregelen om aangifteplichtige varkensziekten te voorkomen werd gewijzigd. Concreet betekent dit dat de verantwoordelijke van een varkensbedrijf vanaf 1 juni 2021 verplicht is om elk jaar een risico-enquête over de insleep van aangifteplichtige varkensziekten te laten uitvoeren door zijn bedrijfsdierenarts. Een goede bioveiligheid is namelijk onmisbaar om de Belgische varkensbedrijven te beschermen tegen de insleep van Afrikaanse Varkenspest en andere ziekten, maar ook in de strijd tegen antibioticaresistentie.

Aan de hand van de resultaten van de risico-enquête stel jij als bedrijfsdierenarts samen met de verantwoordelijke van het varkensbedrijf, een actieplan op om de bioveiligheid op het bedrijf te optimaliseren. Dierenartsen van varkensbedrijven hebben tot 30 dagen na het invullen van de risico-enquête de tijd om een plan op te stellen. Maar dankzij de koppeling van de module Bioveiligheidsaudit aan FarmFit kan je dit ook gelijktijdig met het invullen van de risico-enquête.

Bekijk de instructiefilmpjes

Klik op Youtube of het vierkantje rechtsonder nadat je de video gestart hebt om te openen in een groter scherm.

Risico-enquête voor varkensbedrijven

Risico-enquête voor pluimveebedrijven

Webinar digitale risico-enquête pluimvee

Wil je meer uitleg?

Neem een kijkje op onze wegwijzer-pagina waar je de FarmFit handleiding en een aantal veelgestelde vragen vindt.


Het bioveiligheidsscoresysteem is ontwikkeld in het kader van het demonstratieproject ‘Hoge Externe en Interne Biosecurity op het Moderne Varkensbedrijf’ (demonummer 2006-37) dat werd uitgevoerd door Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) in samenwerking met de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent. Het project werd financieel ondersteund door de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.