Handleiding

Veelgestelde vragen

Via de pagina registreren

Via de pagina Account wijzigen

Op dit moment kan je FarmFit gebruiken voor monitoring van varkens-, pluimvee- en rundveebeslagen. Op termijn breidt FarmFit uit voor andere diersoorten.

Er zijn 2 mogelijke oorzaken:

 1. Je hebt in Sanitel geen contract met jouw N- of F-nummer voor dit beslag geregistreerd.
  Indien er in Sanitel geen contract is geregistreerd met jouw N-nummer bent je niet gemachtigd om de gegevens op te halen. Voorlopig is het nog niet mogelijk om gegevens uit Sanitel op te halen indien enkel jouw praktijk (R-nummer) een contract heeft met het beslag. Als dit het geval is, kan je de gegevens wel manueel ingeven.
 2. Je hebt het beslagnummer niet of niet correct ingegeven. Om de gegevens uit Sanitel te halen, geef je eerst het beslagnummer in in het daarvoor voorziene invulveld, bovenaan links. Het beslagnummer moet volledig worden ingegeven. Dit betekent onder deze vorm: BE00000000-0X0Y. Klik daarna onder dit invulveld op de tekst ‘Haal gegevens op uit Sanitel’. De Sanitelgegevens worden opgehaald en automatisch ingevuld als het beslagnummer correct is ingegeven. Is het beslagnummer niet correct, dan krijg je de melding: ‘beslagnummer werd niet gevonden’. Controleer in dit geval het beslagnummer, pas aan en probeer opnieuw.

Nee, de door jou gekozen ‘Bijkomende reden(en) van bezoek’ hebben geen invloed op de parameters die je te zien krijgt. De parameters worden enkel bepaald door het door jou gekozen sjabloon en de door jou gekozen afdeling.

Als je dat wil, kun je zelf extra parameters toevoegen. Dat doe je door in je bezoek, op het tabblad observaties binnen de door jou gekozen afdeling, te klikken op:

 • in de tablet- en desktopversie: rechts bovenaan op de knop ‘+ Parameter toevoegen’,
 • in de smartphoneversie: op het ronde plusteken rechts onderaan.

Er verschijnt een venster met een overzicht van de verschillende categorieën van parameters. Je kan een parameter toevoegen met behulp van categorieën of met behulp van de zoekfunctie.

Enkel bij numerieke parameters (getallen) bestaat de mogelijkheid om een beslagdoel in te stellen. Door middel van een beslagdoel kan je voor een bepaalde parameter zelf een streefwaarde ingeven specifiek voor de afdeling en het beslag waar de parameter toe behoort.

Om een beslagdoel toe te voegen klik je op de 3 puntjes achteraan een parameter. Er verschijnt een pop-up. Indien voor deze parameter de mogelijkheid bestaat om een beslagdoel toe te voegen, zal je in deze pop-up ‘Beslagdoel instellen’ zien staan. Zie je dit niet, dan is het voor deze parameter niet mogelijk een beslagdoel in te geven.

Alle actiepunten (open en afgesloten) kan je terugvinden in het tabblad ‘Actiepunten’ op de beslagpagina. Wanneer je dit tabblad aanklikt, zie je een overzicht van alle openstaande actiepunten voor dit beslag,

 • in de tablet- en desktopversie: rechts van de tabbladen,
 • in de smartphoneversie: onder de tabbladen.

Je kan wisselen tussen het overzicht van de openstaande actiepunten en het overzicht van de afgesloten actiepunten door bovenaan te kiezen voor ‘Open’ of ‘Afgesloten’. In het bezoek vind je enkel de openstaande actiepunten.

Je kan een bezoekrapport pas versturen nadat het werd aangemaakt. Er zijn 2 manieren om dit te doen.

1. Onmiddellijk wanneer je het bezoek afsluit.

Je krijgt een venster te zien met de vraag ‘Wil je een rapport versturen van dit bezoek?’ Klik je op ‘Ja’, dan verschijnt een venster met daarin een voorbeeld van het bezoekrapport. Dit geldt niet voor gewijzigde bezoeken.

2. Nadat je het bezoek hebt afgesloten.

Dan kan je een rapport aanmaken via het tabblad ‘Rapporten’ in de beslagpagina. Wanneer je een rapport wil aanmaken van een gewijzigd bezoek kan dit enkel op deze manier gebeuren. Als je een rapport wil genereren van een bezoek, klik je hiervoor:

 • in de tablet- en desktopversie: rechtsboven op de knop ‘+ Rapport aanmaken’,
 • in de smartphoneversie: op de ronde plusknop rechtsonder.

Hierna verschijnt een venster met daarin een overzicht van alle uitgevoerde bezoeken. Je selecteert het bezoek waarvan je een rapport wil aanmaken en vervolgens krijg je een voorbeeld van het bezoekrapport.
In het venster dat nu verschijnt kan je:

 • Het voorbeeld van het bezoekrapport bekijken door op de afbeelding van het rapport te klikken.
 • Eén of meerdere handtekeningen toevoegen. Klik hiervoor in het vak ‘Voeg handtekening toe’. Er verschijnt een venster waarin je je naam en handtekening kan ingeven
 • Het rapport via mail te versturen naar uzelf en de veehouder. Vink hiervoor het vakje ‘voor Mezelf en/of De veehouder’ aan. Wanneer je nadien rechtsboven op de knop ‘Gereed’ klikt, sluit dit venster zich en wordt een mail verstuurd naar jou en/of de veehouder. De mogelijkheid om een mail te verzenden naar de veehouder is enkel beschikbaar wanneer je bij het aanmaken van het beslag het e-mailadres van de veehouder hebt ingevuld.

Omdat je een bestaand bezoek wijzigt waarbij je het oorspronkelijke bezoek hebt aangemaakt vooraleer je de afdeling aan het beslag hebt toegevoegd.
Om registraties te kunnen toevoegen aan een bezoek is het noodzakelijk om de afdelingen in te geven. Dat kan ofwel onmiddellijk bij de aanmaak van het beslag ofwel nadien. Enkel voor afdelingen die aangemaakt zijn vóór de aanmaak van het bezoek zijn standaard parameters zichtbaar. Dit betekent dat wanneer je eerst een bezoek uitvoert en afsluit, vervolgens afdelingen toevoegt aan het beslag en tot slot dit bezoek wijzigt, je bij het wijzigen van het bezoek in de afdeling die je in tussentijd hebt toegevoegd geen standaard parameters ziet staan. In dit geval kan je:

 1. Een nieuw bezoek aanmaken in plaats van het bezoek te wijzigen.
 2. Zelf parameters toevoegen aan de afdeling met de knop ‘Parameter toevoegen’

Info aan een bepaald beslag toevoegen, info van een bestaand beslag wijzigen of verwijderen kan op 2 manieren:

 1. Je klikt in de pagina met het overzicht van de beslagen op de drie puntjes achteraan rechts van het beslag waarvoor je de wijziging wil aanbrengen. Er verschijnt een pop-up met ‘Wijzig beslaginformatie’. Wanneer je hierop klikt kom je op de beslagpagina terecht. Je kan nu de gegevens hier wijzigen. Om een beslagparameter te wijzigen klik je op het tabblad ‘Beslagparameters’.
 2. Je klikt in de pagina ‘overzicht beslagen’ op het beslag dat je wil wijzigen. Het venster van de bezoeken opent zich.
  • In de tablet- en desktopversie klik je vervolgens in de linker kolom onder het beslagnummer op de knop ‘Beslaginformatie’. De beslagpagina wordt geopend en vervolgens klik je in de linker kolom op de knop rechtsboven ‘Wijzig’. Om een beslagparameter te wijzigen, klik je op het tabblad ‘Beslagparameters’.
  • In de smartphone versie klik je hiervoor op de ronde icoontje met een ‘i’ in rechtsboven. De beslagpagina wordt geopende en vervolgens klik je rechtsboven op de knop ‘Wijzig’. Om een beslagparameter te wijzigen klik je op het tabblad ‘Beslagparameters’.

De mogelijkheden van wat je kan ingeven zijn afhankelijk van het soort parameter. Er zijn 4 soorten parameters:

 • Getallen
 • Datum
 • Meerkeuzelijst
 • Vrij tekstveld

Als je in een veld een getal of vrije tekst hebt ingevuld, kan je, door in dit veld te gaan staan, de ingegeven info opnieuw wissen en het veld openlaten.

Als je een meerkeuzelijst of een datum hebt ingevuld, zal je enkel de gegevens kunnen aanpassen. De gegevens wissen en het veld opnieuw openlaten is niet mogelijk. Wil je toch opnieuw een leeg veld bij een bepaalde parameter, dan kan je de parameter wissen en vervolgens terug toevoegen.

Een parameter verwijderen doe je door rechts achter de parameter op de 3 puntjes (…) te klikken. Er verschijnt een tekstballon met de tekst ‘Verwijderen’. Wanneer je hierop klikt en er is geen waarde ingevuld, verdwijnt de parameter onmiddellijk. Is er wel een waarde ingegeven, dan krijg je eerst de vraag ‘Weet je zeker dat je deze parameter wilt verwijderen?’ Vervolgens klik je in dit venster op de knop ‘Verwijderen’.

Een parameter opnieuw toevoegen doe je door

 • in de tablet- en desktopversie: rechts bovenaan op de knop ‘+ Parameter toevoegen’ te klikken,
 • in de smartphoneversie: op het ronde plusteken rechtsonder te klikken.

Er verschijnt een venster met een overzicht van de verschillende categorieën van parameters.

Instructiefilmpjes

Klik op Youtube of het vierkantje rechtsonder nadat je de video gestart hebt om te openen in een groter scherm.

Hoe activeer ik mijn FarmFit account?

Hoe maak ik een nieuw beslag aan?

Hoe registreer ik een bezoek?